Mercedes-Benz

Easy Leasing.

Procedura uproszczona do minimum.
Easy Leasing

Dla wybranych typów samochodów już od 20% opłaty wstępnej mają zastosowanie uproszczone procedury akceptacji umów.

W tym przypadku wystarczy dostarczyć dokumenty rejestrowe firmy (NIP, REGON, wpis do ewidencji lub KRS) oraz dokumenty tożsamości reprezentantów firmy, nie ma natomiast potrzeby przedstawiania żadnych dokumentów finansowych. W ich miejsce należy jedynie wypełnić druk oświadczenia o dochodach.

Oferta ta dotyczy tylko samochodów nowych.