Mercedes-Benz

Świadczenia, poprzez które utrzymamy Twoją mobilność.

Świadczenia.
Jakich pojazdów dotyczy długoterminowa gwarancja mobilności?

Mercedes-Benz MobiloVan obowiązuje bez limitu przebiegu dla wszystkich modeli Citana, Sprintera, Vito i Marco Polo ACTIVITY[1]:

 • Zarejestrowanych po raz pierwszy od 01.10.2012 r.,
 • Pod warunkiem, że dany pojazd został sprzedany i dostarczony przez sieć sprzedaży Daimler AG lub Mercedes-Benz na obszarze obowiązywania
 • W momencie skorzystania ze świadczeń samochód musi być zarejestrowany i użytkowany w jednym z tych krajów.

Świadczenia w razie awarii technicznych.

2 lata od daty pierwszej rejestracji, następnie między kolejnymi przeglądami serwisowymi przez maks. 30 lat.

 • Koszty dojazdu mechanika na miejsce awarii (w obie strony).
 • Pomoc na miejscu zdarzenia w przypadku drobnych napraw do kwoty 150,- € z VAT (z wyłączeniem dalszych kosztów materiałów: opon, akumulatorów, kluczyków, płynów i materiałów eksploatacyjnych).
 • Holowanie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz.
 • Taksówka/usługa przewozowa/lokalny transport publiczny do maksymalnej kwoty 75,- € z VAT w przypadku awarii lub pobytu pojazdu w warsztacie.
 • Dostarczenie pojazdu w promieniu 50 km od wybranego przez użytkownika autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz.
 • Samochód zastępczy na czas naprawy – maks. przez 3 dni robocze. Przyjmuje się zasady powszechnie przyjęte na rynku (np. udział własny w przypadku samochodów wypożyczonych). Typ samochodu zastępczego zależy od dostępności. Nie są pokrywane dalsze koszty, np. materiałów eksploatacyjnych etc.
 • Samolot/kolej w obie strony, do kwoty 400,- € z VAT na osobę, dla Państwa i osób współpodróżujących.
 • Nocleg w hotelu ze śniadaniem na czas naprawy, maks. przez 3 dni robocze, do kwoty 400,- € z VAT na osobę, dla Państwa i osób współpodróżujących.

Świadczenia w razie technicznych napraw przeprowadzanych w ramach gwarancji lub polityki dobrej woli (> 2 dni robocze).[2]

Pierwsza rejestracja.

 • Dostarczenie pojazdu w promieniu 50 km od wybranego przez użytkownika autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. [3]
 • Samochód zastępczy na czas naprawy – maks. przez 3 dni robocze. Przyjmuje się zasady powszechnie przyjęte na rynku (np. udział własny w przypadku samochodów wypożyczonych). Typ samochodu zastępczego zależy od dostępności. Nie są pokrywane dalsze koszty, np. materiałów eksploatacyjnych etc. [4]

[1] Proszę zwrócić uwagę na obowiązujące wyłączenia. MobiloVan Mercedes-Benz nie obowiązuje przykładowo w przypadku zaniedbań. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w autoryzowanych serwisach Mercedes-Benz lub znajdą w dodatkowej instrukcji w samochodzie.

Gwarancja Mercedes-Benz MobiloVan jest dostępna w aktualnej wersji dla modeli Sprinter, Vito, Citan i Marco Polo ACTIVITY.

Dla wszystkich pojazdów zarejestrowanych od 01.10.2012 r. MobiloVan obowiązuje najpierw przez dwa lata bez obowiązku serwisowania, a następnie odnawia się przy każdym przeglądzie serwisowym wykonanym w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz, nawet przez 30 lat.

Dla modeli Klasy V, Klasy X, Marco Polo i Marco Polo HORIZON dostępne są świadczenia Mercedes-Benz Mobilo w aktualnej wersji.

[2] Dotyczy napraw wykonywanych w związku z gwarancją na pojazd fabrycznie nowy, odpowiedzialnością cywilną za wady fizyczne pojazdu lub w ramach polityki dobrej woli, i trwającymi dłużej niż dwie godziny. Proszę zawczasu skontaktować się ze swoim autoryzowanym serwisem Mercedes-Benz, aby mógł on zaplanować Państwa mobilność, podczas gdy Państwa samochód będzie przebywać w warsztacie.

[3] Łącznie z usługą odbioru pojazdu.

[4] Zamiennie z innymi świadczeniami mobilnościowymi.