Mercedes-Benz

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest Administratorem danych?               

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, Sosnowiec 41-209 („Administrator”)

Z kim się skontaktować w przypadku pytań dotyczących moich danych?      

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące danych Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 32 3684500 albo wysyłając wiadomość na adres e-mail   info-mbs@daimler.com.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?                                                                                                

Dane mogą być przetwarzane w celu:                                                                                           

Przeprowadzenia rekrutacji oraz podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy w celu nawiązania stosunku pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy potrzebować podane przez Ciebie dane osobowe takie jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dokumenty/dane wymagane w procesie rekrutacji.

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

- świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora,

- dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,

- świadczącym usługi ubezpieczeniowe

- świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

- świadczące usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,

- podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

- spółkom grupy Daimler  w tym Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.,

- organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Dane na potrzebę rekrutacji będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

- prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO)

- prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)

- prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO)

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)

- możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust 1 lit. f RODO)

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 3684500 lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail   info-mbs@daimler.com

Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji.

- Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową uczestnictwa w procesie rekrutacji, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą tymi kanałami.